Belangrijke documenten

Meest gebruikte documenten

Hier vind je de meest gebruikte documenten op onze website.

Onze voorwaarden

Naast de Algemene Voorwaarden, gelden er Aanvullende Leveringsvoorwaarden. Deze zijn als bijlage toegevoegd aan jouw contract.

Bekijk MijnGulf

Gulf Gas + Power voor thuis

Wil jij gas en elektriciteit voor thuis? Dan bieden wij het Modelcontract aan. Dit energiecontract is vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Je krijgt een variabele marktprijs. Dit houdt in dat wij de prijzen één keer per half jaar updaten. Wil je het contract weer opzeggen? Dan heb je een opzegtermijn van 30 dagen. Meer informatie vind je in onderstaande documenten. Als je een offerte wil, neem dan contact met ons op. Je ontvangt een persoonlijk aanbod per mail.

Handige documenten

Tussen deze documenten staan templates voor verschillende verklaringen, opzeggingen en een voorbeeld van een voorschot factuur

Ons stroometiket

Het stroometiket laat zien met welke energiebronnen onze stroom is opgewekt. Je ziet ook wat het aandeel is van elke energiebron die gebruikt is. Het wordt achteraf per jaar opgesteld, omdat dan de precieze verhouding bepaald kan worden.

Om de oorsprong van duurzaam opgewekte stroom te bewijzen, maken we gebruik van het systeem van Garanties van Oorsprong (GvO). Dit is vastgelegd in de regeling Garanties van Oorsprong en volgt uit de Elektriciteitswet 1998. Gulf werkt in overeenstemming met deze wettelijke regeling.

Hallo daar, we hebben wat cookies. Klik je op ‘alle cookies accepteren’, dan stem je in met het opslaan van cookies op jouw device. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.

Uw cookie-instellingen