Artikel

Mei 2018: ontwikkeling energieprijzen


Waarom was de 'werkelijke' spotprijs eind mei zo hoog? Het Groningse gas gaat op slot, direct schiet de prijs van elektriciteit omhoog. “Dat is logisch,” riep Cruyff. Ondertussen raast de hoogconjunctuur onverminderd door. Hierdoor neemt de vraag naar producten toe. Alle prijzen stijgen: in de supermarkt, de horeca, vakanties.

Aan de pomp ervaar je de onrust in het Midden-Oosten. De prijs per liter klimt omhoog. Meer vraag en minder productie dan verwacht. Minder productie gekoppeld aan een duurdere dollar. Nu de dollar stijgt - ten opzichte van de euro - werkt dit extra door in de olieprijs. En niet alleen olie wordt duurder in euro’s. Ook de kolenprijs vliegt de pan uit. Beide worden verhandeld in dollars.

Stijgt de prijs van kolen, dan stijgen de productiekosten van elektriciteit. Want de meeste elektriciteit in Nederland wordt opgewekt in kolencentrales. Helaas, want kolen vervuilt meer. De vraag naar elektriciteitsproductie middels gas neemt ondertussen toe. Als het een duurder is, ga je immers op zoek naar iets anders. En als de vraag toeneemt, stijgen de prijzen. Dus wordt ook de gasprijs duurder.

Ook de per 28 februari veranderde EU-wetgeving stuwt de CO2 prijs drastisch op. Meer dan een verdubbeling. De CO2 prijs is ‘ingebakken’ in de elektriciteitsproductieprijs van kolen en gas. De CO2-allocatie aan kolen is hoger dan gas. En zo wordt de elektriciteitsproductie door kolencentrales nog duurder.

Het tweede kwartaal is van oudsher het onderhoudsseizoen van Nederlandse centrales. Diverse centrales, waaronder de ‘goedkopere’, worden voor onderhoud uitgeschakeld. Dit onderhoud zorgt voor minder aanbieders en dus duurdere prijseenheden.

Volslagen onverwacht zijn relatief veel gasproductievelden in onderhoud, waar het vullen van gasopslag onverminderd voortgaat voor het geval er wellicht weer een koude winter komt. Uiteraard werkt ook dit door in de prijs.

Conclusie voor nu? Heb je een leveringscontract met vaste prijs, dan heb je geen last. Echter, heb je een contract op basis van 'n variabele prijs (de werkelijke spotprijs)? Dan komt je energienota van mei stukken hoger uit dan voorspeld. Heb je zonnepanelen, dan is de opbrengst (in euro's) een fraaie meevaller = hoge prijzen + veel zon.

Mei 2018 was de warmste meimaand sinds 1706, het begin van de regelmatige temperatuurregistratie. Op 31 mei kondigde President Donald Trump de heffingen op import van Europees staal aan. Binnen enkele minuten daalde de prijs van CO2-certificaten met 5,8%. De grootste daling sinds 2017. Maar ten opzichte van 2017 nog steeds 100% hoger. Wordt vervolgd.

Vorige Verder
Gerelateerd