Artikel

Energiebelasting 2020: bedrijven gaan meer betalen


Op 27 december 2019 - 5 dagen voor de start van het nieuwe schrikkeljaar - publiceerde de Staatscourant de definitieve wijzigingen voor de milieubelasting 2020. Waaronder de energiebelasting voor 2020. De website van de Belastingdienst werd vervolgens op 2 januari geüpdatet. Kort samengevat: de belasting op aardgas gaat omhoog, de belasting op elektriciteit wordt goedkoper en bedrijven gaan meer bijdragen aan de Opslag Duurzame Energie. Wat is er nu precies veranderd? En wat betekenen de nieuwe tarieven voor jou?

Achtergrondinfo over energiebelasting 2020
Bedrijven en huishoudens betalen verschillende milieubelastingen: Energiebelasting, Afvalstoffenbelasting, Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie, Kolenbelasting en Belasting op leidingwater. Inmiddels bestaat 10% procent van de totale belastingopbrengsten uit een vorm van milieubelasting. Op jouw energierekening vind je dit terug als “Energiebelasting (EB)” en “Opslag Duurzame Energie (ODE)”. Over die twee posten betaal je ook nog 21% btw. En die 21% btw betaal je ook over alle leveringskosten en netbeheerkosten. Sinds 1996 wordt energiebelasting gevraagd aan iedereen die energie van het net afhaalt.

Aardgas duurder, elektriciteit goedkoper
Om ons sneller van het gas af te krijgen, wordt gas duurder en stroom goedkoper. Begin 2019 kondigde het kabinet al aan dat aardgas in 2020 4 cent per m³ duurder zou worden en daarna zou stijgen met 1 cent per jaar tot 2026. Zodat de verhoging in 7 jaar op 10 cent per m³ komt. Volgens dit ‘plan’ gaat stroom - in stappen - tot 2026 met 5 cent per kWh omlaag. Dit werd overigens bepaald vóór de zogenoemde stikstofcrisis, PFAS en de uitspraak in december van De Hoge Raad waarmee de rechter het kabinet verplicht om voor 2020 een strenger klimaatbeleid te voeren.

Nieuwe tarieven energiebelasting 2020
Voordat we overgaan op de nieuwe energiebelasting 2020, Opslag Duurzame Energie heeft een nieuwe naam gekregen: Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie. Hoe steil stijgen de Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie in 2020?

Zoals verwacht wordt gasverbruik ‘gestraft’. Het tarief van de ODE op aardgas stijgt binnen de eerste schaal (0 t/m 170.000 m³) met 48% ten opzichte van 2019, voor de Energiebelasting op gas is dit in de eerste schaal een stijging van 14%.

Zoomen we verder in op de ODE, zien we bij de hogere schalen forse stijgingen ten opzichte van 2019. Bij gas stijgt de ODE in de derde schaal (1.000.001 t/m 10.000.000 m³ ) met 259% en in de vierde schaal (meer dan 10.000.000 m³) met 584%. Bij elektriciteit zien we in de derde schaal (50.001 – 10.000.000 kWh) een ODE stijging van 177%.

Wat verandert er voor jou?
We hebben vijf voorbeelden gemaakt voor gemiddelde verbruikers. Zo krijg je een beter idee van wat er voor jou verandert als gevolg van de nieuwe energiebelasting 2020. Belangrijk: de voorbeelden gaan alléén over de energiebelasting - Energiebelasting én Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie bij elkaar opgeteld - inclusief Vermindering energiebelasting. Overige onderdelen van de energierekening laten we hier buiten beschouwing. Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.

Vijf rekenvoorbeelden
 

 1. Een huishouden met een verbruik van 1.500 m³ en 3.500 kWh, betaalde in 2019 € 672,11 energiebelasting voor gas én elektriciteit. In 2020 wordt dat € 617,68, op jaarbasis € 54,43 minder.

  Conclusie: dankzij de verhoogde heffingskorting (ook wel ‘Vermindering energiebelasting’ genoemd), betaalt dit huishouden in 2020 8% minder belasting dan in 2019.
   
 2. Een zakelijke kleinverbruiker met een verbruik van 5.000 m³ en 17.500 kWh, betaalde in 2019 voor gas € 1.727,65 energiebelasting. In 2020 wordt dat € 2.052,85, een verhoging van € 325,20. Voor stroom betaalde hij in 2019 € 1.526,54 energiebelasting. In 2020 wordt dit bedrag met € 49,74 verlaagd naar € 1.476,80. 

  Conclusie: over heel 2020 betaalt deze zakelijke kleinverbruiker in totaal € 2.052,85 + € 1.476,80 =  € 3.529,65 aan belasting voor gas én stroom. In 2019 was dit € 1.727,65 + € 1.526,54 =  € 3.254,19. De nieuwe tarieven leveren een totale verhoging van € 3.529,65 - € 3.254,19 = € 275,46 (8%) op.
   
 3. Een grootverbruiker met een verbruik van 200.000 m³ betaalde in 2019 voor gas € 61.185,70 energiebelasting. In 2020 gaat hij € 72.372,10 betalen, een verhoging van € 11.186,40. 

  Conclusie: deze grootverbruiker betaalt voor gas in 2020 18% meer belasting dan in 2019.
   
 4. Een grootverbruiker met een verbruik van 350.000 kWh betaalde in 2019 voor stroom € 10.647,56 belasting. In 2020 wordt dit bedrag € 14.556,52, een verhoging van € 3.908,96. 

  Conclusie: deze grootverbruiker gaat in 2020 37% meer energiebelasting betalen dan in 2019.
   
 5. Voor een grootverbruiker in de tuinbouw worden verlaagde belastingtarieven gehanteerd. Met een verbruik van 200.000 m³ betaalde deze grootverbruiker in 2019 voor gas € 10.353,60 energiebelasting. In 2020 wordt dit bedrag met € 1.818,60 verhoogd naar € 12.172,20. 

  Conclusie: een grootverbruiker in de tuinbouw betaalt in 2020 voor zijn gasverbruik 18% meer belasting dan in 2019.


Wie bepaalt de energiebelasting?
Energieprijsscenario’s worden elk jaar gebruikt om de belastingverhogingen te bepalen. Misschien vraag je je af wie de energieprijsscenario’s inschat. Dat is niet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) of Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zoals je wellicht zou verwachten. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) draagt zorg voor die scenario’s. Het PBL is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte.

Wie bepaalt de prijs voor gas en elektriciteit?
De échte prijs voor gas en elektriciteit wordt overigens bepaald op de wereldmarkt. Het PBL wikt, de wereldmarkt beschikt. Door het bombarderen van een Iraanse generaal door Amerika, stijgt de prijs van olie. Zeker nu ook Irak zich uitspreekt tegen Amerika. Moraal van het verhaal: de prijzen voor energie staan nog redelijk laag. Scherp, efficiënt en slim energie inkopen levert nog steeds meer op dan focussen op de milieubelastingen. Want daar heb je uitsluitend invloed op tijdens de verkiezingen... Meer weten over op het juiste moment prijzen vastleggen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kijken graag met je mee!

Vorige Verder
Gerelateerd