Artikel

December 2018: ontwikkeling energieprijzen


December 2018 was een vrij ‘vlakke maand’ qua ontwikkeling energieprijzen. Op 4-12 begon de APX-prijs (Spotprijs) op 64,90 €/MWh (piek 77,32 €/MWh). Deze steeg vervolgens naar 71,53 €/MWh (piek 85,06 €/MWh) op 14-12 en daalde naar 59,53 €/MWh (piek 67,25 €/MWh) op 20-12.

Voor gas betaalden we gemiddeld € 24,68 per kuub. Met 13,2 graden op de thermometer bereikte de temperatuur in december een historisch maximum. Dit zorgde voor een lagere vraag naar gas, waardoor het werkelijke en gewenste niveau weer bij elkaar kwamen. Het risico op prijsstijgingen verminderde door de stijgende opslagniveaus.

Ook was er meer dan voldoende aanbod. De toevoer van gas uit Rusland ging gestaag door. In de VS stond schaliegas historisch laag en in het Verre Oosten vertraagde de groei. Gevolg: steeds meer LNG-schepen koersten richting Europa. Zelfs Rusland en Noorwegen wilden LNG leveren.

De bezorgdheid over prijsstijgingen door de situatie in België lijkt voorbij. Voor januari 2019 daalden de prijzen met 91 €/MWh (baseload) onder november/december. Dat is ‘een ander paar mouwen’ dan de 250 €/MWh voor piekuren afgelopen november... De warme decembermaand en heropening van kerncentrale Doel4 hielpen zeker mee. Dat Doel4 al na een week offline ging, had weinig invloed. De 1 GW aan extra capaciteit door de interconnectie met de UK voor Britse windenergie, zorgden voor voldoende rust.

De afgelopen periode werd het goedkoper om CO2 te mogen uitstoten. Oorzaak: Brexit? De Britten willen na de Brexit niet meer deelnemen aan de Europese CO2-emissiehandel. Als dat gebeurt, komt er een miljoen ton CO2-uitstoot extra aanbod aan emissierechten op de markt. De Nederlandse schatkist incasseerde dit jaar 480 miljoen met de verkoop van CO2-rechten. Twee keer zo veel dan verwacht. Op 2 januari 2018 stond de teller op € 7,78 per ton, op 27 december 2018 op €24,73 per ton. Een welkome meevaller.

Aan de klimaattafels is bepaald dat in 2030 80% van onze energie groen wordt opgewekt. Dat is 84 terawatt per jaar. Dus dat betekent zeker 700 windmolens op zee, 500 windmolens op het land en 75 miljoen zonnepanelen extra. En de komst van gebouw gebonden leningen voor burgers, minimumprijzen voor CO2 voor energiebedrijven etc. Te beginnen met de verhoging van de Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie, en verlaging van de Vermindering energiebelasting (heffingskorting). Uiteraard verhoogt met 21% btw. Meer hierover in onze special Energiebelasting 2019: de belasting op jouw energierekening stijgt fors.

In kwartaal vier daalden de olieprijzen van $ 86 naar $ 50 per vat. Ooit bepaalde OPEC de olieprijs, nu doet Donald Trump dat. Zijn incontinente stortvloed aan opinies, beschuldigingen - en vooral de wereldhandelsoorlog met China - zorgden voor grote onzekerheid. De ‘omgekeerde’ rente (rente op kortlopende obligaties is hoger dan op langlopende) en het inzakken van de beurskoersen met 20%, signaleerden weinig goeds. #allemaaldeschuldvandeFED. #diebegrijpenernietsvan. Aldus Donald op Twitter.

Toch vertoont China’s economie de laagste groei in tien jaar. Voeg hieraan toe de krimp van de Duitse economie met 0,2%, de begrotingstekorten in Frankrijk en Italië en de stagnering van de auto-industrie in Duitsland, en dan lijkt het erop dat we richting recessie gaan in Q4 van 2019.

Conclusie: alles rondom energie wordt van steeds groter belang voor de economische en ecologische overleving van de samenleving. Hierdoor wordt alles steeds meer politiek beladen en belast. Met als resultaat een dichte mist van overdrijving, halve waarheden, weglatingen en dubbelzinnigheid. De ontwikkeling energieprijzen wordt niet langer bepaald door vraag en aanbod, maar meer en meer door een twitterende oliebol in Washington, Europese en nationale politici, politieke maatregelen en belastingen. De daadwerkelijke prijs die je als ondernemer voor gas en elektriciteit betaalt, dreigt een bijzaak te worden. Wordt vervolgd.

Vorige Verder
Gerelateerd