Article

September 2018: ontwikkeling energieprijzen


De prijsontwikkeling van de EUA’s speelde een fikse rol. De door de EU aangekondigde Market Stability Reserve (MSR), ingaande 1 januari 2019, maakt dat dit zo blijft. De prijzen voor de uitstoot per ton CO2 waren te laag om een snellere switch naar schonere energie te stimuleren. De EU heeft de mogelijkheid het aanbod van ‘emissierechtcontracten’ te verlagen. En doet dit dan ook. Minder aanbod + meer vraag = een hogere prijs.

Het verwachte verlaagde aanbod dwingt grotere producenten, die veel CO2 uitstoten (denk aan staalfabrikanten en luchtvaartmaatschappijen), tot bijkopen en motiveert kleinere partijen over te stappen van kolen naar schonere opties. Zodoende werd voor EUA’s de € 25.00 aangetikt om daarna te dalen naar € 21.50, voorafgegaan door een kort knikje onder de € 20.00. Insiders, aldus de Financial Times, achten € 50.00 in 2019 zeer mogelijk.

Terwijl de EUA’s flipperden tussen € 25.00 en € 20.00, werd voor stroom € 63.50 per megawattuur bereikt voor de forwardprijs. Ook hier turbulentie. Van € 60.00 naar € 56.00, van € 57.00 naar € 61.50, van € 61.50 naar € 64.00 en retour op € 61.00.  Zappen we van stroom op de forwardmarkt naar de ongewogen gemiddelden op de APX, dan zien we dat de spotprijs vanaf april in een rechte lijn omhooggaat. Op 30 september bereikten we € 62.00.

De curve van de spotprijzen (de ‘voorkant’ van de markt) is extreem omhoog. Terwijl de curve van de forwardprijzen (de ‘achterkant’ van de markt) extreem laag staat. De ‘werkelijkheid’ van de spot en de ‘toekomst’ van de forward lopen steeds verder uit elkaar. Omdat de spotprijzen ook in oktober/november extreem hoog zijn, moet het nieuwe jaar 2019 hier wel in meegaan.

In de afgelopen maanden kwam alles samen:

 • Stijging olieprijzen
 • Stijging EUA’s 
 • Onderhoud van voordelige centrales
 • Sluiting van kerncentrales
 • Onverwachte kou in februari/maart
 • ‘Wegvallen’ van het Groninger gasveld
 • Een hete lange zomer met heel weinig wind 
 • Veel zon maar afnemende meeropbrengsten op zonnepanelen
 • Lage waterstand op de Rijn
 • Stijgende dollar
 • ‘Trade war first’ met China en Europa door Trump
 • De impact van de stijgende CO2-prijs zorgt ervoor dat de dalprijzen omhooggaan (in daluren wordt stroom opgewekt door kolencentrales) 
 • Etc. etc. etc.  

 

Bovenstaande perfecte storm werkt direct door op de APX. De komende maanden blijven de prijzen stijgen. Het is nu oktober met naar verwachting minder wind. Trumps tweet richting Iran #stopmetdeproductievanolie helpt ook niet echt. (In Amerika staat de prijs van schaliegas inmiddels zo laag, dat de opbrengsten onvoldoende zijn om het transport per pijpleiding te betalen).

 

En het gas bij ons? Ik hoor het je denken! ‘s Zomers vullen we altijd de voorraden (‘storage’) voor de winter. Echter, de ‘storage’ wordt nu bemoeilijkt. Deels door de late winter. Deels door de hoge spotprijs. De prijzen staan zo torenhoog, dat het vullen van voorraden gas economisch gezien onrendabel is. Sterker nog, eigenlijk moet je het er nu uithalen. Conclusie: de gasvraag gaat de komende maanden stijgen, maar we krijgen de voorraden niet gevuld. Wordt maart 2019 net zo koud als maart 2018, dan... precies.

Bedrijven die nog moeten inkopen voor 2019 lopen heel veel risico. Wie gewacht heeft met het maken van afspraken voor 2019, heeft te maken met een tsunami aan emoties in de prijs. Maar wie vandaag al een contract heeft voor 2019 en 2020, heeft weinig met die emotie, met die onzekerheid (lees ontwikkelingen in de wereld) te maken. Stel je wil 2019 fixeren en je vertrekpunt was 35 gigawatt per jaar, voor 3 jaar, op € 51.00 per gigawatt. De prijs staat nu op € 61.00. Circa € 200.000 meer dan gewenst. Voor gas geldt hetzelfde. Waarom? Puur emotie!

Tip: het is de overweging waard om te denken in blokken van 2 jaar. Na 1 jaar onderhandel je voor de volgende 2 jaar. Dus steevast in het midden van de overeengekomen periode onderhandel je de volgende 2 jaar. Een lineaire lock-in. Het blijft een jaarlijkse beslissing, maar met een jaar ertussen. Zo handel je zonder de ‘heat of the moment’, blijf je bij de toekomstige prijs en word je niet ingehaald door de werkelijkheid van de dag. Meer weten? Mail naar wendy@gulfgasandpower.nl.

Previous Next
Related