Article

Maart 2019: ontwikkeling energieprijzen


Maart, de eerste maand van meteorologische lente, was zacht en zonnig. Maar met een gemiddelde temperatuur van 8,03 was het afgelopen maand nog niet zo warm als in maart 1991 (8,75). Het was overigens wél officieel de warmste 31 maart (20,8 graden) ooit gemeten in Nederland. Hoe dan ook, voor de energiesector is de winter achter de rug.

Dat we klaar zijn met de winter, merkten we aan de gas spotprijzen. Waar in het begin van de maand de spotprijs voor gas op € 17,75 stond, eindigde deze op € 14,36. De spotprijs voor elektriciteit, de APX, volgde die van gas, met € 46,72 aan het begin van de maand en € 39,75 aan het einde. Eind maart was de piekprijs, door alle zonneschijn, ook bijna hetzelfde - en op sommige momenten zelfs lager - dan de dalprijs.

In maart werd tevens bekend dat de grootste energieverbruikers 4.4% minder CO2 hebben uitgestoten. Slechts één keer eerder werd dit bereikt, namelijk in 2009. De daling is gedeeltelijk toe te schrijven aan de powersector. Want 6.6% minder uitstoot door gebruik van minder steenkool, tikt flink aan.

Sommige stuurlui aan wal babbelden over de toename van biomassa. Echter, die CO2-vlieger gaat niet helemaal op. Biomassa levert bij verbranding namelijk nog meer CO2 op dan steenkool. Maar omdat wordt aangenomen dat CO2 onderdeel is van de natuurlijke kringloop, telt deze uitstoot niet mee. Anders gezegd: als je alle kolencentrales vervangt door biomassa, heb je wel uitstoot maar die telt dus niet. Het is zogenaamd ‘kort cyclische CO2’. Er wordt vanuit gegaan dat de boom er op korte termijn weer staat.

In Amsterdam loopt een verhitte discussie over de honderden miljoenen aan subsidie-slurpende bouw van de grootste biomassacentrale in Nederland. Het gaat om de verbranding van 25 vrachtwagens samengeperste houtkorrels per dag, en dat 12 jaar lang. Deze houtverbranding geeft veel meer CO2-uitstoot, maar telt toch mee als hernieuwbare energie.

Over CO2-uitstoot gesproken… Emissions Trading System (ETS) is het Europese handelssysteem voor het recht om CO2 uit te mogen stoten. Als een bedrijf CO2 uitstoot, moet het hiervoor 'rechten' op de markt kopen. Vragers en aanbieders handelen in die emissierechten en zo komt een CO2-prijs tot stand. De CO2-prijsontwikkeling (ETS) moeten we niet onderschatten. Verre van zelfs. Begin vorig jaar kostte een emissierecht nog € 7. Deze prijs vloog al snel naar een bandbreedte tussen € 20 en € 24. Er wordt gezegd dat de prijs door de € 26 gaat schieten. Deze hoge prijs voor emissierechten maakt uitstoten duurder en daardoor zouden CO2-uitstotende bedrijven mitigerende maatregelen kunnen gaan nemen.

Eind maart stegen de prijzen met € 1 per MWh, omdat de kansen op een soft Brexit zijn toegenomen. Yes, indeed… the Brexit. Komt er een harde Brexit? Dan zullen de Britse bedrijven niet langer gekoppeld zijn aan de ETS en hun emissierechten (certificaten) dumpen. Hetgeen een prijsverlagend effect zal hebben. Bij een soft Brexit komen er afspraken over het omzetten van de ETS naar een Carbon Tax. Gevolg: minder kopers en minder aanbod, maar blijft de prijs gelijk? Dat CO2 de prijs voor elektriciteit beïnvloedt, zagen we al in 2018.

Kijken we naar de energiemarkt, dan stonden de APX-prijzen (spotprijzen) in maart op een recordlaagte sinds 2012. In maart zakten alle prijzen, zowel op de korte als de lange termijn. De gasprijzen stonden historisch laag en volgden lichtjes de olieprijzen. Elektriciteit werd (en wordt) voornamelijk beïnvloed door de grote volatiliteit in de CO2-prijs. Amerika en China zijn er qua armpje drukken ook bijna uit. De prijzen bevatten geen risicopremies meer.

Dus heb je nog een contract nodig voor 2020/2021? Alles staat nu historisch laag. Natuurlijk kan het nog ietsie lager, maar de kans dat het omhoogkruipt is vele malen groter. Zeker onder invloed van de Brexit en de CO2-prijzen. Door nu een energiecontract af te sluiten, behaal je een nagenoeg maximaal resultaat.

Oh, ja. Verbruik je 50.000 kWh stroom en/of 25.000 kuub gas of meer? Dan ben je al enige tijd verplicht (Wet Milieubeheer) om alle maatregelen te nemen die energie besparen en binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. In 2018 is daar de Informatieplicht Energiebesparing bij gekomen. Dit betekent dat de gebruiker van de inrichting (zo omschrijft de overheid jouw bedrijfsruimte, en wellicht voelt het af en toe ook zo…) voor 1 juli 2019 moet rapporteren welke maatregelen hij of zij al heeft genomen.

Je hebt dus nog 3 maanden... Voor advies over deze informatieplicht kun je ons natuurlijk altijd bellen of mailen. We spreken elkaar in ieder geval weer in mei! Benieuwd of May dan nog premier is. Of wordt het ‘The end of May before April’?

Previous Next
Related