Article

Juni 2019: ontwikkeling energieprijzen


Het KNMI heeft de warmste maand juni ooit gemeten. De hoogste temperatuur sinds 1901. In het Gelderse Hupsel steeg het kwik op 25 juni zelfs naar 36,5°C. Als de extreme temperatuurstijgingen in Europa zo doorgaan, wordt Helsinki straks de nieuwe Rivièra. Overdrijven is ook een vak, niet?

Verre van overdreven is dat de aanhoudende warmte (afgelopen winter en dit voorjaar) zorgde voor 75% gevulde gasopslagen. Hierdoor bleven de spotprijzen voor gas onder druk staan. En dat terwijl de zomer nog maar net op gang komt. De verwachting is dat deze lage spotprijzen doorzetten tot het begin van de winter. Gaan de prijzen voor de spot richting de € 12,00 per MWh? Dan zou je kunnen overwegen om te kopen.

Wat betreft de gas termijnmarkt (forward prijzen): het zou zomaar kunnen dat deze langzaam in contango glijdt. Dit is een marktconditie waarbij de prijzen in de toekomst, bijvoorbeeld de prijzen voor 2021, hoger zijn dan de prijzen nu. Iets dat we bij forward prijzen al in geen 10 jaar meer hebben gezien; voor het laatst in 2009. De oorzaak hiervoor is de toenemende onwetendheid van wat er staat te gebeuren. Tja, de glazen bol is nog steeds niet uitgevonden.

Eind juni stegen de stroomprijzen. Dit werd vooral veroorzaakt door de EUA (CO2) prijzen. Alexander Boris de Pfeffel Johnson vertelde af te willen zien van een harde Brexit. Dit had direct invloed op de prijsstelling van de EUA’s. De EAU-prijzen stonden op een ongekend niveau, zie ook eerdere blogs. De maximale prijs is dan ook moeilijk in te schatten. Maar verbreken we de oude ‘high’ van € 27,75, dan is € 30,00 per ton zeer zeker mogelijk. Hou dit scherp in de gaten!

Ondanks de stijging van de stroomprijzen eind juni, bevonden we ons nog steeds in de neerwaartse trend. Zelfs de correctie van de dagen erop had nauwelijks invloed. Opvallend was de harde stijging in 2023 voor basis en piek, ten opzichte van de andere jaren. Waarom een harde stijging? Simpel. Groene onzekerheid. Wat gaat de overheid doen met de vergroening van Nederland? Welke maatregelen komen wanneer, en tegen welke prijs?

Aangezien de markt verder omhooggaat, zoomden we eind juni even in op belangrijke prijsniveaus voor stroom:
 

  1. Het weerstandsniveau lag op 200 daags gemiddelde +/- € 52,08. Hetgeen samenvalt met de trendlijn Oktober. Als de markt hierboven sluit is het eerstvolgende prijsniveau de oude ‘high’ van € 58,15.
  2. € 51,20 is 23% van het hoogste punt. Precies het niveau van de Fibonacci retracement indicator, het draaipunt.
  3. Stel we sluiten een aantal dagen achter elkaar onder € 51,20 dan is de reis richting +/- € 46,92 ingezet.


Ondertussen heeft de Nederlandse overheid besloten vanaf 2021 een stevige CO2-belasting in te voeren. Door deze heffing, boven op alle andere heffingen, accijnzen en EUA’s, wil het kabinet stimuleren om sneller te verduurzamen. De CO2-taks krijgt een heffingsvrije voet, dat zo veel betekent als: bedrijven krijgen een maximum aan CO2-uitstoot opgelegd. De hoogte is onbekend. Over elke ton CO2 boven het maximum moeten ze belasting betalen. In 2021 ligt het bedrag per ton op € 30,00 en dat loopt op naar de € 150,00 in 2030.

Oh ja........ de CO2-taks gaat gelden voor bedrijven die onder het zogenaamde 'ETS-systeem' voor uitstootrechten vallen. En zij betalen nu ook al voor hun uitstoot. Stel: binnen het ETS-systeem ligt de prijs per uitgestoten ton CO2 op € 25,00. De nieuwe CO2-taks is inclusief de ETS-prijs. Bij een gelijkblijvende prijs gaan bedrijven in 2021 dus € 5,00 extra betalen per te veel uitgestoten ton CO2. Omdat de ETS-prijs verandert (en dat gebeurt gegarandeerd), wil het kabinet in 2020 en 2025 de hoogte van de CO2-belasting evalueren. Ook hier groene onzekerheid.

Het opgebrachte geld zal grotendeels (iets meer precisie zou zeker niet misstaan) teruggegeven worden aan bedrijven in de vorm van subsidies voor ‘vergroenende’ maatregelen. Grappig groen detail: de woonboerderij van Ed Nijpels, de man die namens de SER de voortgang van het Energieakkoord bewaakt, heeft Energielabel G. Het laagste mogelijke label.

Over groen en subsidie gesproken. Naast CO2-taks wil de regering een verbreding van haar koolstofarme doelstellingen. Naast belasten stimuleert ze de energietransitie met subsidies voor hernieuwbare energie. Dit wordt binnenkort uitgebreid met subsidie voor alle mogelijke kosteneffectieve manieren om CO2 te verminderen, waaronder CCUS. Oftewel: Carbon Capture, Utilisation and Storage. Dit zal op de korte termijn blauwe waterstofprojecten in de markt stimuleren en hopelijk - afhankelijk van hoe de kosten zich ontwikkelen - ook groene waterstofprojecten in de nabije toekomst.

Ben je ondernemer? En had je op 1 juli 2019 in het eLoket moeten rapporteren om te voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing? Doe dit dan zo snel mogelijk. Als je geen aangifte doet en onvoldoende maatregelen treft, krijg je ongevraagd een inspecteur op jouw dak. Met of zonder zonnepanelen. 5 december 2019 (Sinterklaas, wie kent hem niet...) is de uiterlijke datum waarop bedrijven met een energie-auditplicht (EED) moeten rapporteren.

Meer weten over energiebesparingen, subsidies, energiescans? Snelle oplossingen? Scherpe inzichten? Bel, mail of kom gewoon langs. We helpen je graag! Voor nu: een hele prettige zomer! Met veel Code... BBQ.

Previous Next
Related